Ausstellungskalender National

 

20.-21.10.2018 Société Avicole Dudelange

Ausstellung
Station d‘ élevage Parc Leh

 

27.-28.10.2018 Cercle Avicole Redange/Attert

Ausstellung
Hall Polyvalant Redange

 

10.-11.11.2018 EE-Europaschau 2018
HERNING/DÄNEMARK

 

10.-11.11.2018 Wéeltzer Klengdéierenziichter

Ausstelllung
Hall Polyvalant
Am Petz, Weidingen/Wiltz

 

17.-18.11.2018 Cercle Avicole Mersch

Hall Irbecht / rue Irbecht, L-7590 Beringen/Mersch

 

24.-25.11.2018  Société Avicole Kayl  

Ausstellung
Schungfabrik
12, rue Pierre Schiltz, L-3786 Tétange

 

19.-20.01.2019  27.Internationale Landesausstellung
41. Nationale Landesschau
Däichhal ETTELBRUCK rue du Deich L-9012 ETTELBRUCK

 

15.02.-16.02.2019  Société Avicole Kayl  

Kükenausstellung
Schungfabrik
12, rue Pierre Schiltz, L-3786 Tétange

 

23.03.-24.03.2019  Société Avicole Belvaux  

Kükenausstellung

 

30.03.-31.03.2019 Wéeltzer Klengdéierenziichter

Kükenausstelllung
Hall Polyvalant
Am Petz, Weidingen/Wiltz

 

26.-27.10.2019 Société Avicole Schifflange

Ausstelllung
Hall Polyvalant

 

09.-10.11.2019 Wéeltzer Klengdéierenziichter

Ausstelllung
Hall Polyvalant
Am Petz, Weidingen/Wiltz

 

23.-24.11.2019  Société Avicole Kayl  

Ausstellung
Schungfabrik
12, rue Pierre Schiltz, L-3786 Tétange